Som una associació sense ànim de lucre, present a més de 90 països. El nostre programa, avalat per més de 600 estudis científics realitzats a més de 200 universitats i centres de recerca arreu del món, ha estat sàviament dissenyat per:

Com a part de la nostra activitat de divulgació de l’Educació Basada en la Consciència (EBC) oferim un programa de conferències periòdiques i de seguiment de la presentació del Dr. Fred Travis els 13, 14 i 15 d’abril de 2010 i de les del Dr. Ashley Deans el 2009.

Després de les conferències qualsevol assistent a les mateixes podrà prendre un curs de 5 dies (una hora i mitja al dia) per aprendre la tecnologia de la consciència (tècnica de Meditació Transcendental) que proporciona els beneficis que ressenyem en aquesta pàgina web. El curs es donarà a continuació de les conferències per professors experts en l'ensenyament d'aquesta tècnica.

A més, disposem d’una sèrie de conferèncias específiques, seminari i cursos per a l’àmbit educatiu. En aquest sentit

Per a més informació, vegeu els nostres webs, el nostre apartat de recerca científica i els nostres vídeos i articles més avall.

Madrid
A consultar:
Tel. 91 417 6038
o envia un e-mail a
madrid@edusinconflictos.org

Barcelona
A consultar:
Tel. 630 504 094
o envia un e-mail a
Barcelona@Edusenseconflictes.org
Bilbao
A consultar:
Tel. 628 638 271
o envia un e-mail a
Vitoria@edusinconflictos.org

 

Les conferències-co•loqui sobre EBC són impartides per professorat format per la International Foundation for Consciousness-Based Education i per la Maharishi University of Management. També aquests conferenciants poden impartir cursos i seminaris preparats per aquestes institucions. Aquestes conferències tenen un contingut eminentment pràctic i inclouen un col•loqui amb els/les participants, en el qual es podrà analitzar qualsevol tema que aquest(e)s plantegin.

Qualsevol universitat o altres centres educatius interessats en l’EBC poden contactar-nos: molt gustosament podem efectuar una visita i oferir una presentació en el centre educatiu. La conferència introductòria sobre EBC és la que descrivim a continuació.

Títol: “Educació Lliure de Conflictes – Desenvolupament de la genialitat innata de cada estudiant.”

Naturalment, segons l’interès de les persones participants podem ajustar els continguts i aprofundir més en els aspectes desitgin.

Cada experiència deixa una senyal en l’estructura i el funcionament del sistema cerebral i nerviós. L’experiència de vigília en repòs que es produeix durant la pràctica de la tècnica MT permet activar i, per tant, reforçar el circuit executiu del lòbul frontal del cervell, fenomen que constitueix la base d’un aprenentatge encertat.

Dr. Fred Travis
Director del Centre per al Cervell, la Consciència i la Cognició, Iowa, Estats Units


El nostre sistema educatiu actual pateix una greu malaltia crònica d'incapacitat i una carència molt seriosa en la seva metodologia. Segons les investigacions del Dr. Fred Travis sobre el funcionament cerebral, sembla que l'educació moderna pugui danyar la fisiologia del cervell dels nostres fills i filles. La pressió i l'estrès que suporten els nostres infants i estudiants durant el període escolar i universitari poden alterar el sa desenvolupament del seus cervells, encara no plenament formats, i causar alteracions en el seu procés d'aprenentatge i comportament, així com reprimir i apagar el seu geni interior natural i la seva set de coneixement.

La resposta a aquest problema es troba en l'Educació Basada en la Consciència (EBC) i les tecnologies que utilitza: la tècnica de Meditació Transcendental (MT) i Sidhis MT, que aviven i desperten el cervell, i desenvolupen així completament el potencial creatiu de cada alumne i estudiant.

Els centres educatius que implementen el programa EBC no necessiten canviar el pla d'estudis. Tan sols cal instruir el professorat i l'alumnat en la pràctica d'aquestes tecnologies.

Actualment més de 700 centres educatius d'arreu del món segueixen el Programa EBC, entre els qual figuren nombroses universitats. Per exemple, al Estats Units a l'American University centenars d'estudiants i professor(e)s practiquen aquestes tecnologies. Els resultats altament positius n'han estat publicats per l’International Journal of Psychophysiology (febrer 2009). Tots els centres que han implementat el programa EBC, tant públics com privats, han vist com els problemes que patien habitualment (estrès, violència escolar, qualificacions baixes, falta de motivació i d'entusiasme, comportaments inadequats, etc.) desapareixien ràpidament, i el nivell de l'ensenyament en resultava clarament millorat.

Convé mencionar la primera escola que començà amb aquesta tecnologia en el món: l'Escola Maharishi de Fairfield, Iowa, EUA. Tot i que en aquest centre educatiu no hi ha exàmens selectius d'ingrés, els seus resultats acadèmics se situen entre l'1% dels millors resultats de tots els centres educatius secundaris d'Etats Units. L'alumnat de l'Escola Maharishi, pels resultats obtinguts en competicions escolars locals, nacionals i internacionals també té fama d'estar excepcionalment dotat. Ha guanyat centenars de competicions, des de ciències o matemàtiques a poesia i literatura, incloent distincions, premis i copes esportives. En proporció al nombre d'alumnes és l'escola més guardonada d'Estats Units i del món. Per exemple, en la competició internacional Destination Imagination ha obtingut tres guanyador(e)s i també més finalistes entre els/les 10 millor classificats/es que cap altre centre educatiu de secundària del món. A nivell estatal, a Iowa ha guanyat, entre altres premis, 46 campionats en les competicions Destination Imagination i Odyssey of the Mind. A nivell nacional, per exemple, entre nombrosos premis i èxits, ha obtingut durant 4 anys consecutius el primer lloc de l’American High School Math Exam (vg. enllaços sobre els assoliments d’aquest centre educatiu en anglès).

Per descomptat, altres centres educatius segueixen aquests passos. Per exemple, a Perú les escoles on se segueix el programa EBC, amb la pràctica diària de la MT pel professorat i l'alumnat, i que estan obtenint les millors qualificacions acadèmiques de tot el país. Això està començant a ocórrer en altres països, com ara la Xina, el Regne Unit, Holanda, Itàlia, Sud-àfrica, Síria, Líban, Turquia, Vietnam, Colòmbia, Brasil, Xile, Bolívia, Equador i molts més, fins més de 30 països en aquests moments.

Els resultats en tots els casos no es queden només a un nivell de beneficis del centre educatiu, sinó que traspassen els límits de l'escola i afecten molt beneficiosament tota la societat de l'entorn. Per exemple, a Medellín, Colombia, tres centres educatius segueixen aquest programa; citant diversos mitjans de comunicació: “la ciutat està experimentant un renaixement cultural”. Problemes com la violència escolar són els primers que se solucionen. Aquests centres educatius de Medellín eren força problemàtic, però ara, amb aquells problemes ja resolts, els centres s'encaminen amb pas ferm vers l'obtenció d'excel•lència educativa.

A Catalunya, la situació actual del sistema educatiu ha de fomentar la demanda d'una reorientació de l'ensenyament i la implementació del mètode esmentat, que sens dubte donarà pas a la solució de tots els problemes actuals i a l'obtenció d'excel•lència educativa en tots els centres educatius on s'apliqui l'EBC.

Introduir l'EBC significa començar a treballar en una direcció positiva i segura. És l'aplicació de programes i metodologies científicament comprovats per desenvolupar el ple potencial creatiu dels nostres infants i estudiants, i del nostre país. En aquest món tan insegur i canviant, això no és un luxe, sinó una necessitat i requereix una atenció immediata per què el futur dels/de les nostres estudiantes i el futur del nostre destí col•lectiu ja no poden esperar. Comencem ara mateix!

“En el món de temor i incertesa que vivim avui en dia, cada estudiant hauria de tenir un període diario per capbussar-se dins d'ell/a mateix/a i experimentar el camp de silenci que és la immensa reserva d'energia i intel•ligència que està en elnivell més profund, dins de cada un/a de nosaltres.”
- Maharishi Mahesh YogiResumint, la investigació científica ha comprovat:


Madrid
Tel. 91 417 6038
Orense, 35 Esc. Dcha. 4º B
28020 Madrid
madrid@edusinconflictos.org
 
Vitoria
Tel. 628 638 271
Av. Gasteiz 51, 1ºizq
01008 Vitoria
vitoria@edusinconflictos.org
 
Barcelona
Girona
Tel. 972 771008
y 689 086 063
girona@edusenseconflictes.org
 
Sevilla
Málaga

<

(*) camps obligatoris

Desitjo registrar-me a la conferència a:
 1. treball   mòbil   casa


 • El Dr. Fred Travis i el vol iogui
  Vídeo del Dr. Fred Travis que explica breument en què consisteixen les tecnologies de la consciència utilitzades pel programa EBC (MT i Sidhis-MT incloent el vol iogui), amb comentaris de diversos experts en aquestes dues disciplines. Comprèn imatges del vol iogui.
  (Vídeo 5,18 min, castellà)
 • Notícies ABC7 sobre la Meditació i el TDAH
  Millores en infants que pateixen un Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH). (Vídeo 2,32 min, castellà)
 • California Middle School
  El Programa de Meditació Transcendental en una escola pública de secundària de Califòrnia. (Vídeo 7,20 min, castellà)
 • CBS Sunday Morning
  Entrevista a estudiants i al Dr. Ashley Deans a l'Escola Maharishi de Fairfield, Iowa, EUA. (Vídeo 5,56 min, castellà)
 • NBC Today Show
  Entrevistes en l'Escola Nitaki Taliba, de Detroit, que està ajudant els infants a afrontar l'estrès d'una maner única. (Vídeo 4,53 min, castellà)
 • Visita de David Lynch i Donovan a Brasil
  El cineasta David Lynch i el cantautor Donovan en la seva gira de presentació del Programa EBC a Brasil. (Vídeo 1,45 min, imatges i música)
 • Meditació en totes les cultures
  Vídeo sobre l'expansió a nivell mundial de la tècnica MT gràcies a la Fundació David Lynch. (1,33 min, imatges i música)
 • Pare Gabriel Mejía
  Vídeo del Pare Gabriel Mejía en la conferència de premsa d'abril 2009 a Nova York, organitzada per la Fundació David Lynch. (4,16 min, castellà)
 • Pare Gabriel Mejía i els seus centres d'acollida
  Vídeo preciós del Pare Gabriel Mejía sobre la rehabilitació d¡infants sense llar, amb l'ajut de la tècnica MT. (6,37 min, castellà)

Aquests articles tenen enllaços a publicacions, vídeos i estudis científics d'interès.

 • Impacte de la Reducció d'Estrès en Estudiants de Segundària
  Estudi realitzat als Estats Units el 2003 sobre la reducció d'expulsions en centres educatius on es practica la MT.
 • American Magazine
  Article sobre la reducció d'estrès en estudiants.
 • Efectes de la EBC en la millora del TDAH
  Article sobre la investigació científica de les millores en estudiants amb TDAH a través de la pràctica de la Meditació Transcendental.
 • Pare Gabriel Mejía
  Article sobre el Pare Gabriel Mejía, que amb la seva activitat i la seva organització a Colòmbia utilitzant la tècnica MT lidera l'eradicació de la violència i drogoaddicció en joves sense llar. Amb l'ajut d'aquest programa, ha apartat de la violència més de 45.000 joves. Això li ha valgut diversos premis internacionals (un d'entre ells per S.M. la Reina Doña Sofía) i el 2009 ha estat proposat per al Premi Nobel de la Pau.
 • Una escola de Medellín, Colòmbia
  Article publicat el gener 2009 sobre els resultats de la introducció de l'EBC en una escola de Medellín, Colòmbia. Aquí es veu clarament como aquest programa ha eradicat la violència en aquesta escola i com aquesta influència de pau s'ha estès a tota la ciutat de Medellín, que ara "té un renaixement cultural" segons diversos mitjans de comunicació.
 • Entrevista al Dr. Fred Travis
  Entrevista al Dr. Fred Travis per “Escoles sense Estrès”
 • Millores per a la salut
  Efecte de la MT en la reducció de la pressió sanguínia i altres tipus de riscs en casos de malalties cardíaques. (publicat per La Razón, 22.11.2009) .
 • Superació dels problemes d'angoixa i estrès
  Article recent de l'International Journal of Psychophysiology (anglès).
 • Solució de la violència escolar i social
  Article sobre com resoldre la violència escolar i social, gener 2010
 • La Fundació David Lynch i l'EBC
  Article sobre la Fundació David Lynch i l'EBC, desembre 2010.
 • Visita del Dr. Travis a Barcelona, Bilbao i Madrid
  Article sobre la visita del Dr. Travis a Barcelona, Bilbao i Madrid que detalla algunes de les seves anàlisis científiques. Abril 2010.
 • Optimització del funcionament cerebral
  Article sobre la millora del funcionament del cervell amb l'EBC. Gener 2010.